Tong Yi

2 Appearances
Former Assistant to Wei Jingsheng